Hva er profesjonell scenekunst?

Det kan være vanskelig å bedømme hva som er profesjonell scenekunst og hva som betegnes som amatørteater, men her er et knippe tips om hva man kan se etter for å bedømme om det er proft eller ei.

Les også: Hvorfor studere drama?

For at en forestilling kan betegnes som «profesjonell» kreves at forestillingens regissør/scenograf/koreograf samt en vesentlig del av de medvirkendene er profesjonelle i kraft av:

– en scenekunstfaglig utdannelse på en av statens anerkjente utdanningsinstitusjon

eller

– en profesjonell karriere innen scenekunst

At amatører medvirker i en forestilling utelukker ikke at forestillingen kan betegnes som profesjonell. Det avgjørende er:

– at det kunstneriske ansvaret ligger hos en profesjonell kunstnerisk ledelse
– at det forekommer kunstnerisk grunner for å bruke amatører
– at den profesjonelle medverknaden i en samlet vurdering har tilstrekkelig vekt

Hva er scenekunst?

For at en forestilling skal kunne anses for scenekunst, skal forestillingen være basert på et samlende kunstnerisk konsept (f.eks. et manuskript, en koreografi, et dramatisk forløp eller lignende). Forestillinger med skuespill (både eldre og nyere dramatikk), musikkdramatikk og dans faller normalt innenfor begrepet «scenekunst». Spørsmålet om hva som er scenekunst, kan imidlertid ikke avgjøres ut fra en sjangermessig avgrensning alene. Man kan betrakte enhver forestilling (uansett sjanger) som scenekunst hvis den i karakteren sin og kvaliteten sin på et kunstnerisk profesjonelt nivå kan bidra til scenekunstens utvikling.

Sommerrevyer, standupshow, forestillinger eller musikkshow som er lettere underholdning f.eks. på hoteller eller danskebåten, regnes normalt ikke som scenekunst.