Aksjefond, er det noe for deg?

Det er ikke alle som ønsker å bruke all sin tid på å gjøre grundig research på aksjemarkedet før de begynner med investering. Noen finner ikke tiden til det og for andre er det interessen som er fraværende. Heldigvis er det ikke slik at man alltid må bruke dager og uker på undersøkelser før man begynner.

Dersom du er en av dem som ikke føler at å ta et dypdykk inn i aksjemarkedet er noe for deg, så kan kanskje aksjefond være den passende løsningen. I denne artikkelen skal vi gå igjennom hva aksjefond er, hvordan det fungerer samt gi deg noen gode tips. Ønsker du å lære mer om gode aksjetips og investeringstips, kan du lese mer hos Aksjeskole.

Gode tips

For å øke dine muligheter til god avkastning anbefales det å undersøke litt før man begynner, uansett hva du skal investere i. Likevel kan aksjefond være en enklere utvei, dersom du ikke ønsker å lese masse. Et aksjefond er et verdipapirfond som består av en samling av flere aksjeselskap. Når man skal investere i aksjefond er det normalt å tenke langt frem i tid. Denne muligheten vil derfor passe best for deg som ser for deg å investere i minst 5 år.

Et godt tips er å forsøke å spare et beløp i måneden og sette det inn i fondet du investerer i. På den måten sprer du investeringene dine over tid, noe som er med på å redusere risikoen for at du investerer på et dårlig tidspunkt. Setter du inn alt på en gang kan du risikere å investere på et dårlig tidspunkt, noe som kan ende med at det tar svært lang tid før du opplever positiv avkastning.

Kostnader og gebyrer

Forvaltningskostnader kan spille en viktig rolle når det kommer til hvor mye penger du tjener på investeringen din. Det er derfor lurt å ta en titt på hvor mye fondet du skal investere i krever i gebyrer. Er gebyret eller gebyrene for høye kan du fort oppleve at gebyrene «spiser opp» avkastningen din. Når man skal vurdere disse forvaltningskostnadene skiller man ofte mellom aktive aksjefond og passive indeksfond.

Et indeksfond styres av en datamaskin og følger en gitt indeks. Her vil målet være å oppnå en gjennomsnittlig avkastning, noe som gjør at denne type fond alltid vil være billigere enn aksjefond. Du velger selv hvilken indeks du vil investere i. Et aksjefond har derimot som mål å utkonkurrere markedet, hvor det er aktive fysiske forvaltere som styrer aksjehandelen din. Dette krever alltid mer arbeid for forvalterne og det vil dermed også koste deg som investor mer penger.

Er aksjefond svaret?

Hvorvidt aksjefond er noe for deg eller ikke, det er noe du selv må finne ut av. Det er mange som opplever god avkastning på en slik investering, så lenge man tenker langsiktig. Dette er derfor ikke løsningen for deg som ønsker å tjene penger neste måned. Derimot kan det være en god ide for deg som ønsker å spare penger over tid og som ikke ønsker at pengene dine skal stå å falme på en sparekonto.